Nâng cấp thiết bị, hệ thống nhà xưởng, nâng cao năng lực phục vụ

 [tintuc]


  Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng phục vụ và hệ thống hóa các quy trình sản xuất, Bảo Chi đã tiến hành việc đầu tư hệ thống sản xuất, thiết bị và bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất. Cụ thể, đợt nâng cấp lần này, nhà xưởng sản xuất được bổ sung:

Cẩu trục nhà xưởng: 5 tấn
Nguồn hàn Linlcon DC 600
Hệ thông thu hồi khói bụi
Hệ thống cấp điện mới
Mở rộng khu vực sản xuất, gia công ngoài trời
Một số hình ảnh mới:
 

[/tintuc]

Blog kỹ thuật