Nguồn Hàn có ảnh hưởng gì đến chất lượng tấm chịu mòn 2 thành phần?

 [tintuc]

  Nguồn Hàn có ảnh hưởng gì đến chất lượng tấm chịu mòn 2 thành phần?

Tấm chịu mòn 2 thành phần (hardfaced wear plate) được chế tạo từ phương thức hàn đắp cứng bề mặt. Từ một tấm thép carbon thông thường (Midsteel), nhà sản xuất tiền hành hàn đắp phủ lên toàn bộ bề mặt đó một lớp vật liệu hàn có khả năng chịu mòn cao (có thể là mài mòn hoặc ăn mòn). Tuỳ thuộc vào các điều kiện với tác nhân gây mòn khác nhau, loại vật liệu hàn sử dụng để hàn cũng khác nhau. Từ đó đặc tính chịu mòn của lớp bề mặt cũng khác nhau.

Biên giới rõ ràng giữa lớp nền thép carbon thường và lớp hàn đắp cứng

 Chất lượng của vật liệu hàn, quy trình và thông số Hàn đương nhiên là những nhân tố chính ảnh hưởng đến chất lượng của của tấm chịu mòn. Tuy nhiên, nguồn hàn sử dụng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tấm chịu mòn.

Cụ thể nguồn tốt sẽ có được sự ổn định của dòng hàn, điện áp hàn và hồ quang hàn. Từ đó, nó sẽ tạo ra được sự ổn định của chiều cao và độ ngấu của lớp hàn đắp. Kết quả là biên giới giữa lớp hàn đắp có sự ổn định và đồng đều về chiều dày. Đặc tính chịu mòn của tấm cũng được phân bổ đều trên toàn bộ diện tích bề mặt tấm.

[/tintuc]

Blog kỹ thuật