Xuất khẩu hệ thống BCM V2 cho sản xuất tấm chịu mòn 2 thành phần

[tintuc]


  Công ty TNHH Bảo Chi (BCC) thiết kế, chế tạo và sản xuất các hệ thống hàn tự đông cho ứng dụng hàn đắp phục hồi. Một trong những ứng dụng điển hình của BCM V2 là sản xuất tấm chịu mòn 2 thành phần.
Tháng 5/2018 vừa qua, BCC đã xuất khẩu thành công 8 hê thống BCM V2 sang đối tác sản xuất tấm chịu mòn tại Australia.

Với 8 hệ thống BCM V2 này, đối tác có thể cấu hình thành 2 trạm hàn tấm công suất lớn với 4 mỏ hàn cùng 1 thời điểm.

Cấu hình hệ thống BCM V2.
Hình ảnh hệ thống BCM V2 cho sản xuất tấm từ thiết kế tới thực tế.

 


 [/tintuc]

Blog kỹ thuật