Hành trình Phan Rang, Đà Lạt của các gia đình BCC

 [tintuc]


 Nhằm mục đích khích lệ tinh thần, xây dựng tinh toàn kết và sự ủng hộ của gia đình đối với các thành viên BCC, tháng 4/2019 toàn bộ các thành viên gia đình của đại gia đình Công ty TNHH Bảo Chi đã tham gia chuyến thăm quan Phan Rang, Đà Lạt. Chuyến đi là dịp để anh chị em hiểu nhau, các gia đình trong công ty biết và thông cảm và ủng hộ cho chồng/vợ/bạn trai khi làm việc tại BCC.

Dưới đây là video ghi lại hành trình thú vị đó.

[/tintuc]

Blog kỹ thuật