Hệ thống cắt CNC Plasma mới, công suất lớn hơn, làm được nhiều việc hơn

 [tintuc]


 Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi đã đầu tư bổ sung hệ thống cắt CNC Plasma mới với công suất nguồn cắt lớn hơn 300A và bàn cắt rộng hơn 3x12m.

Với sự đầu tư bổ sung này, năng lực thực thi công việc sẽ được nâng lên tối thiểu 3 lần so với cũ.

Để đảm bảo sự vận hành tốt, trước khi sử dụng, toàn bộ công nhân được tham gia chương trình huấn luyên ngắn dưới sự trợ giúp của chuyên viên kỹ thuật đến từ nhà cung cấp.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi huấn luyện và chạy thử.


 

[/tintuc]

Blog kỹ thuật