Gia công chi tiết chịu mòn từ tấm D-Plate

[tintuc]

Chi tiết chiu mòn D-Parts Giải pháp tối ưu sử dụng tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate

 

Từ đầu năm 2014, Công việc chính của tập thể Công ty TNHH Bảo Chi (BCC) là phát triển Công ty trở thành nhà sản xuất tấm chịu mòn số 1 Việt Nam. Chúng tôi, Công ty TNHH Bảo Chi, đã thay đổi cách trình bay sản phẩm. Nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn.

Chi tiết chịu mòn D-PartsThông thường, người ta vẫn bán sản phẩm “tấm chịu mòn 2 thành phần” ở dạng kích thước tiêu chuẩn (tức là bán thành phẩm). Tức là khi đó khách hàng cần thêm một bước nữa phải gia công các chi tiết đó từ tấm chịu mòn kia. Nhưng chúng tôi đã thay đổi cách làm bằng cách giới thiệu cho khách hàng gói dịch vụ cung cấp “Chi tiết chịu mòn theo bản vẽ“. Băng cách này, chúng tôi đã tiết kiệm cho khách hàng chi phí gia công (chúng tôi sẽ tối ưu được phần gia công so với khách) và chi phí vật tư hao phí trong quá trình gia công.  Bởi chúng tôi là nhà sản xuất, chúng tôi sẽ tối ưu được vật liệu dư thừa dựa trên kích thước bản vẽ mà khách hàng cung cấp.

Chi tiết chiu mòn D-Parts Giải pháp tối ưu sử dụng tấm chịu mòn 2 thành phần D-PlateThực tế, sau 3 năm thực hiện việc này, chúng tôi đã xây dựng được khái niệm mới cho khách hàng của mình. Khách hàng hiểu được giá trị của sự thay đổi này. Và đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ còn tiếp tục thay đổi và cải tiến.

Chi tiết chiu mòn D-Parts Giải pháp tối ưu sử dụng tấm chịu mòn 2 thành phần D-PlateCác ứng dụng cho máy nghiền đứng

Chi tiết chiu mòn D-Parts Giải pháp tối ưu sử dụng tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate

Để biết chi tiết tấm chịu mòn 2 thành phần là gì, chi tiết chịu mòn là gì? Các bạn có thể xem tại đây:

Tải về file Giới thiệu D-Plate

[/tintuc]

Blog kỹ thuật