Giao Hàng cho Xi Măng Nghi Sơn

 [tintuc]


 

 Ngày 27/1/2015 vừa qua, Bao Chi Corp (BCC) đã hoàn thành công việc và bàn giao an toán hạng mục công việc chế tạo 3 bộ cánh dẫn hướng cho máy nghiền cho Nhà máy Xi Măng Nghi Sơn.

Nhà máy xi măng Nghi Sơn là một trong các nhà máy xi măng tốt nhất, có trình độ quản lý tốt nhất tại Việt Nam. Xi măng Nghi Sơn hiện đang được sử dụng rộng khắp tại các dự án quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án ODA của Chính phủ Nhật. Xi Măng Nghi Sơn của là công ty hàng đầu trong việc áp dụng phương pháp quản lý chi phí tối ưu. Bảo Chi tự hào góp phần làm tăng hiệu suất làm việc và tuổi thọ của chi tiết trong việc cung cấp sản phẩm tốt nhất cho Nhà máy xi măng Nghi Sơn.

Thông tin:

Ngành công nghiệp: Xi Măng
Thiết bị: Máy Nghiền đứng
Chi tiết: Cánh dẫn hướng liệu
Sản phẩm được sửu dụng: D-Plate 100

[/tintuc]

Blog kỹ thuật