Dịch Vụ Hàn Đắp- phục hồi và bảo về Cánh bơm hóa chất

 [tintuc]


 BCC vừa ứng dụng thành công trong việc sử dụng công nghệ hàn Hardcored cho việc phục hồi và bảo vệ cánh bơm hóa chất. Đây là một trong những nhân thành phần quan trọng của dịch vụ hàn đắp mà Bảo Chi đang cung cấp.
Thông tin như sau:
– Loại chi tiết: Cánh bơm
– Dây hàn sử dụng: Hardocred 101 đường kính 1.6mm
– Loại quá trình hàn sử dụng: Bán tự động
– Ngành công nghiệp: Hóa Chất

Hình ảnh Ứng dụng 

[/tintuc]

Blog kỹ thuật