Hệ thống Hàn tự động BCM dành cho ứng dụng Hàn đắp phục hồi

 [tintuc]


 

 Với chiều dài hơn 10 năm làm việc trong các ứng dụng Hàn đắp, Hàn phục hồi tại Việt Nam của đôi ngũ, Công ty TNHH Bảo Chi đã thiết kế và chế tạo hệ thống Hàn tự động BCM cho các ứng dụng hàn đắp dựa trên các điều kiện làm việc thực tế tại Việt Nam. BCM V2 được tối ưu dựa trên cả 2 yếu tố KINH TẾ và KỸ THUẬT để đưa ra một thế hệ máy mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất mà vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.


BCM V2 khi hàn đắp tấm lót bàn nghiền máy nghiền đứng

BCM V2 khi hàn đắp các loại con lăn máy nghiền đứng


[/tintuc]

Blog kỹ thuật