Tài liệu này cung cấp các thông tin thực tiễn liên quan đến việc cắt, tạo hình và chế tạo tấm chịu mòn D-Plate. Nếu không được mô tả ngược lại, các quy trình trong tài liệu này áp dụng cho các loại tấm đắp nhiều thành phần tiêu chuẩn với vật liệu nền là thép carbon. Các hướng dẫn đặc biệt liên quan đến tấm hai lớp có độ bền cao hay vật liệu nền là hợp kim không gỉ sẽ được cung cấp khi cần….

Tải về: Hướng Dẫn Sử Dụng Tấm D-Plate