Ứng Dụng hàn đắp phục hồi cho Công Nghiệp Mỏ

[tintuc] Công nghiệp Mỏ, từ quá trình khai thác đến quá trình tinh luyện, các thiết bị làm việc trong điều kiện chịu mòn rất cao. Các nhân tố gây mòn chủ yếu bào mòn (abrasion) và ăn mòn (corrosion) do hóa chất.

Bao Chi Corp, với công nghệ hàn đắp phục hồi Hardcored và Tấm thép chịu mài mòn D-Plate cung cấp đầy đủ các giải pháp cho viêc phục hồi, sửa chữa và gia cường tuổi thọ bề mặt. Các thiết bị và chi tiết chủ yếu:

Các hệ thông tiếp nhận và vận chuyển nguyên liệu.
Gầu xúc các loại
Lưỡi gầu
Ben tải cho xe tải cỡ lớn
Các bề mặt trượt
Trạn trung chuyển
Máy đập: Máy đập búa, đập thanh, đập ngàm, đập phản kích
Các hệ thông rửa, lọc
Vít tải
….vv…
Chúng tôi nghiên cứu chi tiết điều kiện chịu mòn thiết bị chạy trong môi trường công nghiệp mỏ để từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhất. Tất cả các hoạt động này đều hướng tới mục đích giải chi phí sản xuất.

[/tintuc]

Blog kỹ thuật