Công ty TNHH Bảo Chi - BCC

Giới thiệu về BCC

Công ty TNHH Bảo Chi (BCC) là một công ty tư nhân được thành lập năm 2010, dựa trên những nền tảng kỹ thuật lâu năm từ các nhà sản xuất các sản phẩm ứng dụng cho Bảo Trì và Sửa chữa công nghiệp.
Từ tháng 6/2014, BCC xác định hướng đi để trở thành nhà sản xuất & cung cấp Tấm Chịu Mài Mòn D-Plate, Chi tiết chịu mòn D-Parts và Dịch Vụ Phục Hồi chống mòn D-Services.
Từ tháng 11/2019, BCC xác định trở thành công ty đa sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ lỗi, Công nghệ bề mặt (surfacing technologies)

Blog kỹ thuật