Giải Pháp sửa chữa vết nứt Vành Băng Đa (Kiln Tire) lò quay Nhà Máy Xi Măng

 [tintuc]


 Vành băng đa là một chi tiết quan trọng của lò quay trong các nhà máy xi măng.  Vành băng là phần chịu lực chính để đỡ toàn bộ trọng lượng của lò quay. Số lượng vành băng đa của mỗi lò thường là 3 vành. Ở một số trường hợp là 3 vành.

Trong quá trình làm việc, dưới áp lực trọng lượng của lò, điều kiện nhiệt độc sốc, nhiệt độ chu kỳ & nhiệt độ cao. Cùng với thời gian, độ mọi của vật liệu làm vành băng đa lớn nên. Vành sẽ có thể có những vết nứt bên trong.

Giải pháp hàn sửa chữa vành băng đa băng công nghệ Hàn là phương pháp tốt nhất để xử lý cho những hỏng hóng không thể dự phòng được. [/tintuc]

Blog kỹ thuật