Gia công chế tạo tấm đầu đốc trạm trộn beton từ tấm chịu mòn D-Plate

[tintuc]
Với khả năng linh hoạt trong chế tạo kích thước và khả năng làm việc hiệu quả bề mặt của tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate. Công ty Bảo Chi đã chế tạo và đưa vào ứng dụng thành công tấm đầu đốc máy trộn bê tông sử dụng cho các trạm trộn bê tông.

Một số thông tin của ứng dụng:

  • Sản phẩm sử dụng: Tấm chịu mòn D-Plate 100 Mo
  • Chi tiết: Tấm đầu đốc
  • Thiết bị: Nồi trộn bê tông
  • Ngành công nghiệp: Xây dựng

Một số hình ảnh sản phẩm:


Khi hàn đắp

Cắt theo kích thước bản vẽ

[/tintuc]

Blog kỹ thuật